Kółko Rolnicze w Połajewie PDF Drukuj Email

Założycielem w 1903 r. i pierwszym prezesem Kółka Rolniczego w Połajewie był miejscowy proboszcz ks. Jan George  (1828-1910).

Funkcję prezesa pełnili:

- Jan Dymek (1904-1906)

- Józef Grośty (1907)

-  Stefan Kłos z Jakubowa (1908-1912)

- Wojciech Szczech (1913-1914)

v-ce prezesi:

- Bolesław Paliszewski z Gębic i Hutki (1903-1912)

- Piotr Jarosz z Połajewa (1913-1914)

sekretarze:

- Jakób Woltman (1903-1907)

- Andrzej Kabaciński ( 1908-1914)

skarbnik:

- Franciszek Erdmann (1903-1914)

Na początku do Kółka należało 46 członków z Połajewa, Jakubowa, Krosina, Krosinka, Przybychowa i Piotrowa. Rolnikom pomagał w prowadzeniu Kółka właściciel Hutki Bolesław Paliszewski, a od 1908 r. ks. wikary Kazimierz Stepczyński. Zebrania odbywały się raz w miesiącu w lokalu p. Łukaszewskiego o godz. 16.00. Dyskutowano o pracach gospodarskich w danym czasie i czytano artykuły z „Poradnika Gospodarskiego” i „Gospodarza”, a także broszury nadsyłane przez Patronat w Poznaniu.

W roku 1913 do Kółka Rolniczego w Połajewie należeli:

 

1.Adamski J.

gospodarz

25 mórg

Połajewo

2.Ciupalski B.

zawiadowca „Rolnika”

 

Połajewo

3. Dylawerski A.

gospodarz

40 mórg

Połajewo

4. Dymek J.

gospodarz

117 mórg

Połajewo

5. Dymek Fr.

gospodarz

113 mórg

Połajewo

6. Erdmann Fr.

gospodarz

40 mórg

Połajewo

7. Fiegel Wł.

gospodarz

16 mórg

Połajewo

8. Grabarz St.

gospodarz

70 mórg

Połajewo

9. Jahnz St.

gospodarz

140 mórg

Połajewo

10. Jarosz P.

gospodarz

128 mórg

Połajewo

11. Kabaciński A.

gospodarz

12 mórg

Połajewo

12. Kozera J.

gospodarz

130 mórg

Krosin

13. Kłos S.

dzierżawca prob.

 

Jakubowo

14. Krzemieniewski

właściciel fabryki

 

Połajewo

15. Leśnik A.

gospodarz

47 mórg

Połajewo

16. Ślęga I.

gospodarz

120 mórg

Połajewo

17. Szczech W.

gospodarz

70 mórg

Połajewo

18. Zdanowski Fr.

gospodarz

 

Połajewo

                                                                       1068 mórg

Kółko Włościanek w Połajewie zebrało wśród członkiń i przekazało 50 złotych na Fundusz Obrony Narodowej ( FON) w 1937 r.

(oprac. Bogdan Garstecki)

 
następny artykuł »