Henryk Sulima-Przyborowski (1889-1978)

Urodzony 18 listopada 1897 w Warszawie. Zmarł 3 marca 1978 roku w Orpington pod Londynem.Uczestnik I i II wojny światowej, Kawaler Krzyża Virtuti Militari, odznaczony wieloma innymi bojowymi odznaczeniami: „Oblężenie Bełza", „Orlęta", „Krzyż 1 Brygady", „Front Litewsko-Białoruski", "Krzyż Walecznych" przyznany przez gen. artylerii Stanisława Szeptyckiego. Ułan Beliny, kapitan broni pancernej. Ostatni właściciel majątku w Połajewie, patriota, pisarz i publicysta. Po II wojnie światowej na emigracji w Anglii. Prochy jego spoczęły w grobie matki Konstancji z Wielogłowskich Przyborowskiej na cmentarzu w umiłowanym Połajewie. Dzieci: Hanna Kurowska - Kraków i Barbara.... - Warszawa.