Biblioteka Publiczna w Połajewie

Biblioteka w Połajewie powstała w styczniu 1948 r. Początkowo mieściła się ona przy ulicy Szamotulskiej. Pierwszym bibliotekarzem był Józef Kraft. W 1949 r. księgozbiór liczył 997 tomów, a zarejestrowanych czytelników było 67.

Po odejściu Józefa Krafta (1948-49) biblioteką kierowali: Pelagia Krzyśko (1949-50), Wanda Sosnowska (1950-52), Petronela Erdmann (1952-54), Krystyna Kruszewska (1955-56), Józefa Humbla (1956-83), Edward Nożewnik (1983-91), Lucyna Grochowska (1983-2004).

W roku 1969 r. biblioteka zostaje przeniesiona do remizy strażackiej, gdzie mieściła się do 1975 r. W latach 1975-82 biblioteka znajdowała się w budynku Urzędu Gminy. W roku 1982 księgozbiór biblioteki to 8 900 woluminów, czytelników zapisanych 715, a wypożyczeń zanotowano 15 583. W tym roku przeprowadza się do budynku kupionego przez Urząd Gminy. W lutym 1983 r. na emeryturę odchodzi Józefa Humbla i kierownikiem biblioteki zostaje Edward Nożewnik. W 1985 r. po uzyskaniu dodatkowych pomieszczeń powstaje Oddział dla Dzieci i Młodzieży, którego kierownikiem zostaje Lucyna Grochowska. W 1990 r. zapada decyzja o przeniesieniu biblioteki do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie mieści się do dziś. Obecnie biblioteka posiada księgozbiór liczący 14 047 woluminów. Od 2005 r. kierowniczką biblioteki jest Joanna Pawlisiak.

(oprac. Bogdan Garstecki)