¬ródła Drukuj Email

¬RÓDŁA:    

1. „ Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców” (t. I i II)

       Opr. Wacław Zawadzki, PIW Warszawa 1963 r.

2. „Rolnik”- Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Połajewie

       Opr. Nikodem Kowalski, Poznań 1985 r.

3. „Słownik historyczno-geograficzny Wielkopolski

       ¦redniowiecznej” A. G±siorowskiego

4. „Dzieje archidiecezji poznańskiej” (t. II) ks. J. Nowacki

5. „Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej”

      Poznań 1935 r. ks. kan. St D. Kozierowski.

6. „Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919”,

      Gniezno 1992 „Gaudentium”

7. „Połajewo na przestrzeni wieków” red. P. Le¶niewski

      Gazeta Powiatowa –Ziemia Obornicka (nr 166-168)

8. Kronika Szkoły Podstawowej w Połajewie

9.  Kronika Tow. ¦piewu im. ¶w. Cecylii w Połajewie

10.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego dla gminy Połajewo na 2000 r. red. mgr inż. archit. Tomira Łęska- Oleszak, Piła