Historia szkoły PDF Drukuj Email

Dzieje Szkoły Powszechnej w Połajewie od roku 1830 do 1939 były przedstawione w kronikach, które zawierały ilustracje, zdjęcia, opisy dokumentujące rozwój szkoły, nazwiska nauczycieli, liczbę dzieci, wydarzenia w szkole i gminie. Kroniki te zostały zniszczone przez Niemców w 1939 roku. Po powrocie do Połajewa w 1945 roku kierownik szkoły, Władysław Sobieralski, z pamięci odtworzył i zapisał w kronice fakty z lat 1830 – 1945.

Pierwszym zapisanym nauczycielem w 1830 roku był Niemiec -muzyk, p. Eichstädt. Około roku 1880 kierownikiem szkoły został p. Brodaczewski. Szkoła mieściła się wtenczas w budynku przy ulicy Szamotulskiej. Do 1909 roku zajęcia odbywały się również w drugim budynku przy ul. Szamotulskiej, gdzie później mieściła parafialna „Ochronka”. W roku 1900 kierownikiem zostaje p. Kasior. W roku 1906 wybucha strajk szkolny, który z przerwami trwa do lipca 1907 roku.  Nowy gmach szkoły z sześcioma salami lekcyjnymi i mieszkaniami dla nauczycieli w 1909 pobudowali Niemcy. Po I wojnie światowej, w lutym 1919 roku, otwarta zostaje polska szkoła. Jej kierownikiem ponownie zostaje p. Kasior. W 1924 roku kierownictwo szkoły obejmuje Wł. Sobieralski. W tym okresie szkołę zaliczano do wzorowych placówek w powiecie. Poza kierownikiem, w 1939 roku, pracowali tu: Helena i Marian Dienerowie, Adam Cichosz, Józefa Hencel. Po wybuchu II wojny światowej szkoła krótko kierował p. Kaliszan. Szybko jednak ją zamknięto, a nauczycieli zwolniono z pracy. Aresztowany za działalność konspiracyjną A. Cichosz zginął w 1945 roku w Żabikowie. Wł. Sobieralski po powrocie do Połajewa założył nowa kronikę. W dniu 12 lutego 1945 roku zapisano do szkoły, do trzech klas, według poziomu wiedzy 221 uczniów z roczników 1931-1937. 13 lutego zaczyna się nauka. Na zakończeniu roku szkolnego 15.07.1945 roku było już 306 uczniów w pięciu klasach. Pierwsi nauczyciele po wojnie to: Wł. Sobieralski, A. Muchówna, M. Diener, Z. Niezborałowa, I. Cichoszowa i B. Krzyśko.

W latach 1949-1956 w szkole pracowało następujący nauczyciele: Wł. Sobieralski, J. Hencelówna, St. Junczewski, H. Dienerowa, M. Diener, I. Cichoszowa, Z. Niezborałowa i H. Kurowski. Wł. Klawek, I. Sujakówna, B. Wachowiak, S. Semrau, A. Łucka, E. Wilczek, M. Kruszewski, M. Wiza, B. Walentyn, K. Bartol, H. Soloch, U. Zimna, B. Burchardt, E. Świątek.

W następnych latach szkołą podstawową kierowali: Fr. Francuzik, L. Czyżewski, J. Łęcki, St. Mączyński, H. Banaś, Br. Kalupa, Zdz. Mazur, K. Gauza, L. Stolcman i gimnazjum - M. Dudek. W 1997 roku zakończono rozbudowę szkoły, a w 1999 roku oddano do użytku halę sportową. W tym samym roku rozpoczęła się nauka w gimnazjum. 18 maja 2001 roku Szkole Podstawowej nadano imię Arkadego Fiedlera i poświęcono sztandar szkoły.

(oprac. Bogdan Garstecki)

 
następny artykuł »