Pierwsze dni wolności 1918 PDF Drukuj Email

Ochotnicy-powstańcy pojechali na front, a we wsi zaczynają się nowe porządki. Już w grudniu 1918 z budynku P. Studnieckich ( Rynek 13) zrzucono godło niemieckie i napis: „Birgermeister”. Pierwszym komisarzem został Maćkowiak z Obornik, uczestnik powstań śląskich.

Obowiązki wójta pełnił Brączkowski. Pierwszym wybranym wójtem zostaje Stanisław Krzemieniewski ( Rynek 9). Sołtysem wybrano w 1919 r. Wojciecha Studnieckiego. Pierwszym policjantem był Pawłowski, po nim- Kaźmierczak, Puzio i Franciszek Dymkowski ( zamordowany w Katyniu).

Według spisu powszechnego w 1920 r. do wójtostwa w Połajewie należały 22 wioski. Wójt za szybkie i dokładne przeprowadzenie spisu otrzymał odznaczenie.

Sekretarzami w wójtostwie byli: Krzyśko Jan, Kabaciński Adam, Siekierkowski ( z Sierakówka).

Wójtowie:

1. Brączkowski (p.o)
2. St. Krzemieniewski

Sołtysi:

1. Wojciech Studniecki (1918-19)
2. Czesław Studniecki (1919-32)
3. Jan Jahnz (1932- -)
4…. Ginter
5. Antoni Erdmann I ( -1939)

(oprac. Bogdan Garstecki)

 
następny artykuł »